بالا بر پودری (هلیس)

مناسب برای پودر های بهداشتی ، نمک ، شکر ، ادویه و سایر محصولان مشابه