درباره ما

تاریخچه گروه صنعتی ماشین سازی نیشابوری (آسان کار سابق)

ماشین سازی نیشابوری فعالیت خودرا ازسال 1365 در خصوص ساخت ماشین آلات بسته بندی شروع ودر سال 1368 تأسیس گردید.

باتوجه به شروع رشد صنعت بسته بندی در کشور ووارد کردن ماشین آلات بسته بندی از کشورهای اروپایی و هزینه های سنگین که شرکت های وابسته (بسته بندی موادغذایی ) چه از لحاظ راه اندازی ماشین آلات و چه در خصوص خدمات پس از فروش وتأمین قطعات این ماشین آلات داشتند ، این مجموعه پس از پشتیبانی وتأمین قطعات این ماشین آلات خود نیزنسبت به ساخت ماشین آلات بسته بندی اقدام نمود.

و در طی سالهای متمادی و فعالیت های مستمر وهمگام با تکنولوژی روز دنیا ، در این عرصه سبب گشت تا ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی که شامل انواع : خشکبار ، پودر ، توزین دار و سایر متعلقات وابسته در این مجموعه تولید و با هدف خودکفایی و قطع وابستگی صنایع تولیدی به خارج از کشور انجام گیرد.

هدف این مجموعه در طی سه دهه فعالیت وبا توجه به تجاربی که درراه تولید دستگاه های بسته بندی کسب کرده است همواره افزایش کیفیت و مشتری مداری بوده و هست ، که خدا را شاکریم به اهداف خود دست یافته ایم وتوانسته ایم در این سال ها ماشین آلات خود را به اکثر شرکت های معتبر داخلی و حتی خارج از کشور که شامل کشورهایی شامل آلمان ، روسیه ، ترکمنستان ، امارات ، افغانستان ، عراق ، ارمنستان و... صادر کنیم .

گروه صنعتی ماشین سازی نیشابوری آماده دریافت رهنمودها وپیشنهادات مشتریان عزیز همواره در صدد افزایش کیفیت و رضایت مشتریان خود نسبت به تولیدات این مجموعه می باشد.