بالابر پیمانه ای (Z)

مناسب جهت انوع چیپس و پفک ، حبوبات و سایر محصولات مشابه